Algemene
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U leest de Algemene Voorwaarden van AlwinFotografeert. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en overeenkomsten.

 

Akkoord gaan met Algemene Voorwaarden:

Bij het boeken van een fotoshoot bij AlwinFotografeert gaat de klant akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. U gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de fotoshoot contact op met AlwinFotografeert.

 

Rechten informatie op website:

AlwinFotografeert heeft de intentie alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

 

Aansprakelijkheid

AlwinFotografeert is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van AlwinFotografeert of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag.

 

AlwinFotografeert is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door AlwinFotografeert zijn geleverd. Tevens is AlwinFotografeert niet verantwoordelijk voor de kleurafwijking zoals weergegeven op een niet-gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht een nieuw product, terugstorting van betaling of een andere vergoeding.

 

AlwinFotografeert stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van AlwinFotografeert vallen. Denk aan bijvoorbeeld kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden en/of weersomstandigheden.

 

Website aansprakelijkheid

AlwinFotografeert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 

Materiële en/of immateriële schade

AlwinFotografeert kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie.

 

Technische problemen
AlwinFotografeert heeft één camera met diverse objectieven tot diens beschikking, mocht deze om wat voor reden dan ook uitvallen of het niet meer doen zal getracht worden te zorgen voor vervanging. Lukt dit niet, dan zal de shoot worden verplaatst naar een andere datum. AlwinFotografeert is niet aansprakelijk bij overmacht door bijvoorbeeld brand, diefstal, een defecte geheugenkaart en vergelijkbare zaken.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij AlwinFotografeert. De foto’s op www.alwinfotografeert.nl  mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Alwin Bosscher. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal voor promotiedoeleinden en drukwerk

De klant geeft AlwinFotografeert toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Wanneer de klant aangeeft niet akkoord te gaan met het gebruik van de foto’s voor promotie doeleinden, dient dit vooraf schriftelijk te worden aangegeven.

 

De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.

Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent AlwinFotografeert driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade alsmede dienen de afbeeldingen per direct verwijderd te worden (tenzij anders overeengekomen)

Bij overlijden zullen de foto’s van de overleden persoon in principe online blijven staan, tenzij uitdrukkelijk verzocht door de nabestaanden deze te verwijderen.
Bij drukwerk-uitingen kan dit niet aangepast worden bij reeds bestaand drukwerk. De auteursrechten blijven onverminderd bij AlwinFotografeert.

 

De keuzefotogalerij blijft uiterlijk 14 dagen vanaf de shootdatum online, zodat er een keuze gemaakt kan worden tussen de foto’s. Zodra de keuze is gemaakt zal deze offline gaan. Is deze keuze na 14 dagen niet gemaakt, is dit de verantwoordelijkheid van de klant. AlwinFotografeert zal dan een passende selectie voor u maken.

 

Foto’s zelf bewerken en op internet plaatsen

Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door AlwinFotografeert.
Tevens is naamsvermelding van AlwinFotografeert cq taggen in foto’s verplicht.

 

Fotoarchief

AlwinFotografeert zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 12 maanden uit diens archief /opslag verwijderen.

Duur reportage

Een fotoreportage op locatie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur, met uitzondering van groepen boven de 12 personen.

 

Online galerie

Na de fotosessie stelt AlwinFotografeert websize-afbeeldingen beschikbaar met watermerk in een online galerie. De foto’s worden binnen 1 week in een online galerie geplaatst. Daarna kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen.

 

Reiskosten

Bij een fotosessie op locatie wordt vanaf postcode 7541BD reiskosten a €0,39 per kilometer in rekening gebracht.

 

Klachten

Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, maak het dan direct bespreekbaar met de fotograaf. Dat geeft namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet-gegrond beschouwd.

 

Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk te worden voorgelegd aan AlwinFotografeert.

 

Zelf opnames maken tijdens fotoshoot

Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

Fotobestanden

Bij elke fotoshoot zitten een bepaald aantal digitale JPEG-bestanden op Hoge Resolutie en zonder logo of watermerk bij de prijs inbegrepen. Het precieze aantal digitale bestanden staat vermeld onder het kopje ‘tarieven‘ op de website. De gekozen foto’s ontvang je in kleur. Extra JPEG-bestanden kunnen worden nabesteld. De foto’s worden pas verstuurd na ontvangst van de gehele betaling.  Het is niet mogelijk om de onbewerkte bestanden en/of RAW-bestanden te ontvangen.

Betaling

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvangt u een offerte met daarbij een informatiefolder, de privacy verklaring en de algemene voorwaarden. u dient akkoord te gaan met deze voorwaarden. Dit kan digitaal of op papier.

 

AlwinFotografeert werkt met vooraf betalingen op rekeningnummer: NL74ABNA0556431677 t.n.v. Alwin Bosscher.
Na ontvangst van betaling en akkoord gaan met de voorwaarden en de privacyverklaring is de afspraak definitief.
AlwinFotografeert stuurt altijd een bevestiging. Dan pas is de afspraak definitief.

 

Bij alle fotoreportages dient er binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. Foto’s worden niet eerder verstuurd voordat er betaald is. Extra fotobestanden of producten die na de fotoshoot besteld worden, dienen overgemaakt te worden. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen exclusief reiskosten.
Vanwege de Kleine Ondernemers Regeling rekent AlwinFotografeert geen BTW en zullen de vermeldde tarieven niet verhoogd worden met een BTW-toeslag.

 

Weekend- / Feestdag-toeslag

Voor alle fotoreportages in het weekend of op een Feestdag gelden toeslagen, deze vindt u gespecificeerd op de pagina ‘Tarieven

 

Cadeaukaarten 

Cadeaukaarten zijn alleen verkrijgbaar bij AlwinFotografeert en geldig t/m 2 jaar na uitgiftedatum en zijn niet inwisselbaar voor contanten of producten. Cadeaukaarten kunnen niet worden geretourneerd.
Elke Cadeaukaart heeft een uniek geregistreerd nummer.
Deze moet ten alle tijde overeenkomen met de administratie van AlwinFotografeert. Dit om vervalsing tegen te gaan.

 

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om de fotoshoot kosteloos te verzetten. Bij annulering van een geboekte fotoshoot door de klant brengt de AlwinFotografeert 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 

Indien AlwinFotografeert de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal AlwinFotografeert kosteloos een andere afspraak met u maken.

 

Algemene Voorwaarden AlwinFotografeert d.d. 27-07-2022